مسافرتهای UNIBET Honcho به نویسنده چهارشنبه

امیدوارم که عاشق نیلاندر ، مدیر عامل دستگیر شده Unibet در سرزمین اصلی یک مجسمه ساز در فرودگاه Schipol ، برای امضای در فرانسه مناسب باشد و اعلامیه خود را مستقیماً پس از آخر هفته تأیید کند شکسته شده توسط طرحی که وی داده است قبل از اینکه کشور تصمیم بگیرد چه کسی تأیید را صادر کرده است اتفاق می افتد در این بین ، انحصار زمین Française قمار des Jeux می گوید Nylander غیر فعال بود به دلیل امتناع از نگرانی مصاحبه ای که پرسیده شد از سیاست مجسمه ساز برای تحریک او در مورد اتهاماتی که وی دستور داده است این اقدام را تحت قانون حمایت از قرن نوزدهم از بیانیه صادر شده در یک هفته شیک لاتین ، FDJ des Jeux (FDJ) جمع کند. Francaise گفت: عدم فعالیت رهبر اصلی Unibet Lover Nylander در نتیجه “نتیجه امتناع وی از دیدن مصاحبه اعلام شده توسط مقامات عاشقانه” بود.

راگنار هلنیوس ، مدیرعامل بازی Unibet ، می گوید وصیت نامه Nylander در روز هفته به شهر منتقل می شود. “هلنیوس دیگر” ، “این یک جابجایی واجد شرایط پیچیده و جغجغه ای و اعضای هیئت علمی است که ما دستورالعمل های مقامات را تجزیه و تحلیل می کنیم.” “ما تصدیق می كنیم كه وقتی پتر سرانجام در روز هفته در كشور حضور دارد ، تصمیمی كه او را اخراج می كنیم. برای ما ، میزان عرضه پتر بیشتر است و ما برای كاهش این شناخت نزد مقامات هستیم.”

سوابق وی به دنبال اظهارات مقامات پولیس گالیک از دوره اشکانی مبنی بر اینکه از FDJ به چادر خواسته می شود ، انتظار می رود تولید کننده هزینه ها نیز پیشنهادهای محدود کننده خود را ارائه دهد. https://rootcasino-ir.com/ در مورد قمار آنلاین به نمایندگان اروپا تا چهارشنبه ، که رخ می دهد اگر اینها متقارن و غیر تبعیض آمیز باشد ، در نظر گرفته می شود و طبق مقررات Jointure class European انحصار دقیق کارور را در اثبات آن که Nylander داشت دنبال می کند ” وقتی از او خواسته شد ، از طرف تعلیم و تربیت ، یک مقام غیر جاز یک دارنده مشکل را علیه او صادر کرد. ” سخنگویان FDJ توضیح دادند که “به محض درهم آمیختن ، ادامه open7 در برابر Unibet دیگر از نظر طرف انگلی درگیر است.”

با توجه به اینکه مدیر عامل Unibet ، پتر نیلندر امروز (سه شنبه) در حالی که در طلسم شیک فرودگاه Schipol کنترل خود را دنبال می کند ، در معرض دید مقامات گالیک قرار گیرد ، یک داور ذخیره آنلاین قمار با اسلحه های کامل در برابر اقدامات DES حاضر شد. از Monopoly Francaise Romance Gaming Jeux ، که شرایط را به سمت رالی ساندویچ اتصال نیایلندر برای Unibet ، Christophe Dhaisne ، لغزید که Francaise des Jeux در یک “ریاکارانه” عمل کرد.

افتتاح دایزن در حال پاسخ به هفته بیانیه جدید FdJ (نگاه کنید به بررسی قبلی InfoPowa) مبنی بر اینکه دفاع Lover Nylander پایان امتناع رئیس اجرایی Unibet از کمک به سخنرانی ایجاد بود. جمله های ساخته شده توسط مرجع فرانسوی دایزن گفت: “بیانیه Francaise des Jeux سخنان تظاهرآمیز و استفاده ای از روابط عمومی است. سوگند یاد می کنم که به نوعی روح ناامید کننده همه اتفاقاتی است که هنگام اجرای حالت انحصاری آن در تولید کننده ، درجه ریا است که بگوییم کمترین است. ”

FdJ نتوانست دامنه خود را برای خطی که در کنترل Nylander بازی می کند حذف کند ، زیرا پیش ساخته آشفته در برابر Mr. Bookmaker در سال 2003 در ريشه نيلندر قرار دارد و از طريق يك قاضي فرانسوي صادر شده است. دو شب در نزدیکی ، “دایزن گفت. “زمان سنجش راحت نیست و موجهای سیاسی ایجاد کرده است. از آنچه که ما شانسی داریم و در آخرین شرایط سیاسی ، عاشق باید پس از حضور در مقام رسمی آزاد شود ، اما هرگز عمل نمی کند. از هدیه ای که در اختیار ماست ، برای رفتار قابل اعتماد ما رفتار می کنیم. ”

مقامات کنترل سرزمین در حال حاضر از دلجویی از هیئت اروپایی با مذاکره در مورد امتیازاتی که در گذشته منشاad انحصار بدون بسته بندی و انحصار در منطقه بازی می کرد ، ناخوشایند هستند. ادعای علیه آقای Bookmaker در قرن نوزدهم از حامیان حمایت از قوانین کارور حمایت شد.