Enligt en studie av kinesiska forskare bör män som vill ha friska avkommor skynda sig. Efter 30 år börjar kvaliteten på manliga spermier sjunka, och de mest märkbara förändringarna kan saludsexualnatural.com observeras efter 35 år.

Forskare från Shanghai Institute for Family Planning tittade på de fysiska förändringarna som förekommer i spermier över tid och fann att spermier hos män förlorar sin aktivitet med åldern och blir mindre livskraftiga än hos ungdomar. Samtidigt förblir spermiekoncentrationen och spermavolymen densamma i alla åldrar.

För studiens syfte genomgick 1000 män i åldern 20-60 år spermaanalys. Jämfört med prover från 20-29-åriga män hade 35-åriga deltagare mindre spermierörlighet. Nedgången i rörlighet börjar omkring 30 år och fortsätter med en hastighet på 1% per år. Det betyder att äldre män kan ha mer problem med att bli gravida framgångsrikt.

Livskraftigt spermier minskar också med åldern. Till exempel hos män i åldrarna 20-29, 73% av dem och i 50-60 år gamla – cirka 65%. Dessutom försämras de fysiologiska egenskaperna hos spermier. Äldre män har 16% mindre spermier med normal morfologi än unga män.

Det totala antalet spermier och spermavolymen hos män förändras inte med åldern och de mest märkbara åldersrelaterade förändringarna är förknippade med fysiologiska parametrar, avslutar experter.